ΠΙΝΑΚΑΣ   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ                                                                          

 

ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΑΔΙ

Μια νέα και απλή γυναίκα

Οι πρώτοι επισκέπτες

Επισκέψεις της Εκκλησίας και της Αστυνομίας.

 

ΟΙ  ΔΥΟ  ΣΤΥΛΟΙ ΤΗΣ ΣΟΥΦΑΝΙΓΙΕ

Πατήρ Ηλίας Ζαχλάουι

Πατήρ Ιωσήφ Μαλούλι

Οι δύο στύλοι της Σουφανίγιε

 

ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

 

Η πρώτη θεραπεία αποδιδόμενη στη Σουφανίγιε

Η πρώτη θεραπεία στη Σουφανίγιε

Η δεύτερη θεραπεία

Επιτυχημένες θεραπείες.

 

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ  ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Η Μίρνα φοβάται την Παναγία

Η Παναγία εμπιστεύεται ένα μήνυμα στη Μίρνα.

 

Ç ÌÅÔÁÖÏÑÁ ÔÇÓ ÅÉÊÏÍÁÓ ÓÔÇÍ ÅÊÊËÇÓÉÁ ÔÏÕ ÔÉÌÉÏÕ ÓÔÁÕÑÏÕ

Η συνέντευξη της Μίρνας και του Νίκολα με τον Πατριάρχη

Η τρίτη εμφάνιση

Η μεταφοράς της εικόνας

Η επιστροφή της εικόνας.

Μια νέα θεραπεία

Η πέμπτη εμφάνιση

 

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΙΑΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟ ΕΝΑ ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΟ ΡΥΘΜΟ .

Ο Μήνας του Αγίου Ελαίου.

Μερικές συλλογισμοί πάνω στο λάδι.

Εκστάσεις και στίγματα.

Δεύτερη εμφάνιση των στιγμάτων και μια έκσταση.

Είναι απαραίτητο να πληρώσεις το τίμημα.

Η Μίρνα συναντά τον Αποστολικό Νούντσιο.

Μια φωτεινή τύφλωση.

Γεγονότα στα Κχάμπαμπ.

Η Παναγία καλεί πάλι σε ένωση.

Ένα εκπληκτικό μήνυμα.

Η 90λεπτή έκσταση.

Ένας χρόνος απουσίας.

Ας έρθουν σ` Εμένα οποιανδήποτε ώρα.

Γεγονότα επιταχύνονται πάλι.

Η Μίρνα βαστάζει τα στίγματα.

Έκσταση του Μεγάλου Σαββάτου -  1987

Έκσταση της 15ης Αυγούστου 1987

Έκσταση της  7ης  Σεπτεμβρίου  1987

Έκσταση της 26ης  Νοεμβρίου  1987

Τι μάθημα!

 


¯  Συμπέρασμα   

¯  Οι σπόροι του φαινομένου

¯  ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΗ  ΜΙΡΝΑ

¯  1 2 3 4 5 6 7

 

¯   ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΡΑΜΑΤΩΝ

 

¯  ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝ

 

¯  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ

 

¯  ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(Αγγλικά, Γαλλικά Αραβικά Ισπανικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Γερμανικά, Ρουμανικά.)

 

 

 

Σημείωση:

 

Θέματα με ένα * στο αριστερό περιθώριο είναι νέα θέματα που δεν υπήρχαν στο πρωτότυπο Γαλλικό βιβλίο που εκδόθηκε το 1988.