ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΟΡΑΜΑΤΩΝ

 

(στις δύο σύντομες εκστάσεις την

Δευτέρα 24η Οκτωβρίου 1983

η Μίρνα δεν έχει δει τίποτα)

 

ΙΗΣΟΥΣ  -  ΧΡΙΣΤΟΣ

 

Μεγάλη Παρασκευή 20η Απριλίου 1984 – Σουφανίγιε

(ένα λαμπερά φωτισμένο βουνό)

 

Πέμπτη 26η Νοεμβρίου 1984 – Σουφανίγιε

(Στους πρόποδες ενός λαμπρού φωτισμένου βουνού, ο Χριστός φορώντας μία κόκκινη φορεσιά – 1ο μήνυμα του Χριστού)

 

Δευτέρα 26η Νοεμβρίου 1984 - Σουφανίγιε

(ένα δυνατό και ένα φωτεινό εσωτερικό φως που έχει διαρκέσει 72 ώρες από την 26η Νοεμβρίου μέχρι τη 29η Νοεμβρίου 1984 χωρίς μήνυμα)

 

Σάββατο 7η Σεπτεμβρίου 1985 (μήνυμα) – Σουφανίγιε

 

Τρίτη 26η Νοεμβρίου 1985 (μήνυμα) – Σουφανίγιε

 

Τετάρτη 26η Νοεμβρίου 1986 (μήνυμα) – Σουφανίγιε

 

Πέμπτη 16η Απριλίου 1987       (χωρίς μήνυμα) – Σουφανίγιε

 

Μέγα Σάββατο 18η Απριλίου 1987 (μήνυμα) – Σουφανίγιε

 

Πέμπτη της Αναλήψεως 28η Μαΐου 1987 (μήνυμα) – Σουφανίγιε

 

Τετάρτη 22η Ιουλίου 1987 (μήνυμα) – Μάαντ (Λίβανος)

 

Τρίτη 28η Ιουλίου (χωρίς μήνυμα) – Μάαντ (Λίβανος)

 

Παρασκευή 14η Αυγούστου 1987 (μήνυμα) – Σουφανίγιε

 

Δευτέρα 7η Σεπτεμβρίου  1987 (μήνυμα) – Σουφανίγιε

 

Πέμπτη 26η Νοεμβρίου 1987 (μήνυμα) – Σουφανίγιε

 

Κυριακή 14η Αυγούστου 1988 (μήνυμα) – Σουφανίγιε

 

Τετάρτη 7η Σεπτεμβρίου 1988 ( μήνυμα) – Σουφανίγιε

 

Δευτέρα 10 η Οκτωβρίου 1988 (μήνυμα) –Σουφανίγιε

 

Σάββατο 26η Νοεμβρίου 1988 (μήνυμα) –Σουφανίγιε

 

Μέγα Σάββατο 14η Απριλίου 1990 (μήνυμα) – Σουφανίγιε

 

Μεγάλη Πέμπτη 14η Απριλίου 2001 (μήνυμα) – Σουφανίγιε

 

Δευτέρα 26η Νοεμβρίου 2001 (μήνυμα) - Σουφανίγιε

 

Μεγάλη Πέμπτη 7 Απριλίου 2004 (μήνυμα) – Σουφανίγιε

 

Μέγα Σάββατο 10 Απριλίου 2004 (μήνυμα) - Σουφανίγιε

 

Σύνολο: 23 οράματα – 19 μηνύματα

 

 

 


Η ΠΑΝΑΓΙΑΠαρασκευή 28η Οκτωβρίου 1983 (μήνυμα) – ΣουφανίγιεΠαρασκευή 4η Νοεμβρίου 1983 (μήνυμα) – ΣουφανίγιεΠαρασκευή 25η Νοεμβρίου 1983 (μήνυμα) – ΣουφανίγιεΠαρασκευή 7η Σεπτεμβρίου 1984 (μήνυμα) – ΣουφανίγιεΚυριακή 3η Μαρτίου 1985 (χωρίς μήνυμα) – ΣουφανίγιεΤετάρτη 1η Μαΐου 1985 (μήνυμα) – ΣουφανίγιεΚυριακή 4η Αυγούστου 1985 (μήνυμα) – ΣουφανίγιεΤετάρτη 14η Αυγούστου 1985 (μήνυμα) – ΣουφανίγιεΠαρασκευή 18η Αυγούστου 1989 (μήνυμα) – ΣουφανίγιεΚυριακή 26η Νοεμβρίου 1989 ( μήνυμα) – ΣουφανίγιεΤετάρτη 15η Αυγούστου 1990 (μήνυμα) – ΒέλγιοΔευτέρα 26η Νοεμβρίου 1990 (μήνυμα) – ΣουφανίγιεΚυριακή 14 Απριλίου 2001 (χωρίς μήνυμα) – ΣουφανίγιεΣάββατο 10 Απριλίου 2004 (χωρίς μήνυμα) - Σουφανίγιεύνολο: 14 οράματα -11 μηνύματα.