2020-05-28 - Polish - Polonais


OUR LADY OF SOUFANIEH,
DAMASCUS, SYRIA

SOURCE OF HOLY OIL

Jedność serc - jedność chrześcijan

Ujednolicenie data święto Paschy

VIDEOS


2017 April - Myrna and Nicholas visiting the Polish Parliament


Biskup Mieczyslaw Cislo, Administrator Archdiecezji Lubelskiej


(PDF) -Wiadomości - 1982 - 2004

Jean-Paul II (Damaskus - 2001)Modlitwa: Pana Jezusa (PDF)

(PDF)DyplomArchbishop Henryk Muszynski(PDF)Z języka angielskiego (PDF)


Roman Harmata - 1 - 2


Stygmaty photos - videoOlej - photos

Olej - videos


Kalendarium... (PDF)

Wiadomość 2001
Wiadomość 2004
Ekumeniczne miejsce (Wiara magazine article - April 2001)

Aby zaprosić Myrnę do waszego miasta  /  państwa

Sebastian Bednarowicz
(PDF)

Video - TVN 12 - 2001

Video - Cuda Z Damasku - 1 - 1997

Video - Cuda Z Damasku - 2 - 1997

Video - Soufanieh, 7 rocznic - 1989

Video - Soufanieh, Apel o jedno - 1997

Audio - Apel o jedno - 1997


2017 VIDEOS YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=-V5fKkX3lPU
https://www.youtube.com/watch?v=jigCItS5WB8

ARTICLES


2014 POLSKA

http://www.se.pl/wiadomosci/polska/andrzej-duda-z-pis-kleczy-przed-mistyczka-myrna-nazzour_401199.html


2012 - Myrna en Pologne / Myrna in Poland (575 photos)