Aby zaprosić Myrnę do waszego miasta / państwa

Potrzebne jest pisemne zaproszenie wystawione przez Ks. Biskupa, albo przez Przeora klasztoru, albo innej organizacji religijnej, ktora jest uznana przez Kościoł Katolicki lub Prawosławny. Otrzymane zaproszenie zostanie przesłane do aprobacji i potwierdzenia przez biskupa w Damaszku.
Myrna przyjmuje zaproszenia na wyjazdy zagraniczne, gdy otrzymuje zaproszenia aby modlić się i dawać świadwectwo.
Zwykle towarzyszy jej osoba z jej rodziny, oraz jej kierownik duchowy.
W czasie swojej misji, Myrna jest JEDYNA osobą dającą świadectwo. Nie może być włączona, ani zapraszana jednocześnie z innemi osobami, ktore mają charyzmy / objawienia.
Rodzina Myrny żyje bardzo prosto i skromnie i nie stać ich na wyjazdy poza obręb Damaszku. Planowane wyjazdy są możliwe jedynie jeśli będzie miała opłacone wszelkie koszta podroży (bilety, noclegi, utrzymanie, ubiezpieczenia, koszta wizowe itp.)
Do zaproszenia musi być dołączony dokładny program przebiegu całej planowanej wizyty, odwiedzane miasta, ośrodki religijne, kościoły itp.
Całoś, łącznie z zaproszeniem musi być przysłane minimum dwa miesiące przed planowaną datą jej wyjazdu. Jest to knieczne, aby otrzymać w terminie potrzebne wizy i aby jaknajlepiej zaplanować całą podroż. W czasie podroży Myrna i osoby jej towarzyszące wolą mieszkać w klasztorach, jeśli jest to możliwe.
Bezpłatność jest podstawową zasadą we wszystkich dziedzinach dotyczących jej wyjazdow. Należy unikać wszystkiego, co mogło by szkodzić w jej misji, ktorej istotą jest MODLITWA.
Dystrybucja i rozdawanie obrazkow ikony, broszur, książek, kaset wideo i audio, CD, DVD itp. mają być rozdawane wyłącznie BEZPŁATNIE. Także żadne opłaty wstępu nie mogą być wymagane. Jest to odpowiedzą na wezwanie Chrystusowe otrzymane 10 kwietnia 2004 : „ Jesteście jasnym promieniem wobec świata, ktory dał się zwieść tak bardzo materializmem, zmysłowością i sławą, że zagubił prawie zupelnie prawdziwe zasady“.

Adres Myrny:
Myrna Nazzour
18 Soufanieh
Soufanieh, Damas
Syrie

Informacje dityczące kierownika duchowego Myrny :

Père Elias Zahlaoui
Ojciec
Wikariusz w kościele Matku Bożej z Damaszku
Koussour, Damas
Syrie
Tél: 96311 4450999

----------------------------------------------------------------------------------

Aby otrzymac bezplatnie DVD w systemie PAL i obrazki Naszej Pani z Soufanieh po polsku prosze sie skontaktowac z archiwista i dokumentalista objawien w Soufanieh panem Gabriel Berberian, ktory mieszka w Kanadzie na adres:

Gabriel Berberian 549-39 Avenue H8T-2E2
Lachine Qc Canada Tel: 514-634-0371

LINK