Orędzie Jezusa Chrystusa – 8 kwietnia 2004 r. (Wielki Czwartek)

Oto Źródło, u którego zaspokoi swe pragnienia każda dusza.
Rana Mego Serca jest źródłem Miłości.
Co do Ran, są one z powodu zbrodni, których Ja nie popełniłem.

Orędzie Jezusa Chrystusa – 10 kwietnia 2004 r. (Wielka Sobota)

Moje ostatnie przykazanie dla was: “Powracajcie każdy do siebie,
lecz nieście Wschód w waszych sercach.
Stąd wytrysło na nowo światło,
którego wy jesteście promieniowaniem dla świata uwiedzionego przez materializm, zmysłowość i rozgłos
do tego stopnia, że prawie utracił wartości.
Co do was, zachowajcie waszą autentyczność wschodnią.
Nie pozwólcie, by zaprzedano waszą wolę, wolność i wiarę w ten Wschód”.