Orędzie Jezusa Chrystusa – Wielka Sobota 14 kwietnia 2001 r., godz. 14:50

“Moje dzieci,
dałem wam znak dla Mego uwielbienia.
Podążajcie waszą drogą, a Ja będę z wami,
o ile nie zamknę przed wami bram nieba.
Lecz tu znajduje się Matka, która cierpi, która modli się i mówi Mi:
“Panie, Ty jesteś wszystek Miłością”.
A Ja mówię:
“Nie rozpaczaj, Bramo niebieska, bo Ja kocham ich i chcę, aby odwzajemnili Mi tę miłość w podarunku”.

Moje dzieci, starajcie się poznawać, jakimi jesteście i oceniać stopień waszej wierności w osiąganiu jedności serc między wami.
Uposażcie się w cierpliwość i mądrość i nie lękajcie się, gdy wam się nie udaje.
Bądźcie wytrwali w nadziei.
Miejcie ufność we Mnie, bo Ja nie porzucę tych, którzy wypełniają Moją wolę.
Co do ciebie, Ma córko, bądź przezorna i uzbrój się w Mą łaskę.
Bądź cierpliwa, mądra i pokorna.
Ofiarowuj swe cierpienia z radością, bo już ci powiedziałem:
“Twoje trudy nie będą się przeciągać”.

Kieruj twe spojrzenie na Mnie, odnajdziesz pokój i odpoczynek.
Bo to Ja cię umacniam.
To Ja rzucam cię w zamęt i Ja ciebie stamtąd wyrywam, by cię zaprowadzić do radości nieba.
Przykładaj się do modlitwy i aby twemu postowi towarzyszyły medytacja i skupienie;
a usłyszysz Mój głos w głębi duszy.
Miej ufność we mnie, gdyż nie porzucę ciebie ani twej rodziny,
ani żadnego z tych, którzy współpracowali z tobą jedynie na Moją cześć i ze względu na Mnie”.

Orędzie Jezusa Chrystusa – 26 listopada 2001 r.

“Jak piękną jest rodzina, której zasadą jest jedność, miłość i wiara.
Jej droga jest Moją, a Moja Matka – jej wsparciem.
Moje dzieci,
ofiaruję wam Samego Siebie.
Adoracja, medytacja, dziękczynienie i towarzyszenie duchowe radują mnie, lecz stają się doskonałymi dopiero przez waszą jedność wokół ołtarza.
Ofiaruję wam Moje Ciało i Krew na dowód Mojej Wierności i Miłości.
Przyjmijcie ode Mnie ten sakrament z ufnością i wiarą.
Ten sakrament was pociesza, daje wam siłę i mądrość i obfitość łask.
Czekają was trudne dni, zamęt wewnątrz Kościoła.
Dla tego, kto nie cieszy się prawdziwym pokojem, ten podział stanowi niebezpieczeństwo.
Nie pozwólcie się doprowadzić do klęski.
Nie przywiązujcie wagi do sądów, jakie inni wydają o was.
Nie brońcie się i proście jedynie o to, co Ja dla was przygotowałem.
To Ja troszczę się o wasze sprawy, gdyż jesteście dziełem Moich Rąk.
Udowadniajcie Mi waszą miłość, bo poprzez tę miłość idę obok was, a poprzez sakramenty jednoczę się z wami.
I nie zapominajcie, że to Ja jestem powodem waszego istnienia na ziemi
i przyczyną waszego szczęścia w niebie.