SLOVAQUE

Jednota Hearts - jednotu kresťanov
Zjednotenie SVIATKY VELIKONOČNÍ

Myrna výlet na Slovensko - 2009-08

Článok 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

Fotografie (2009)
Fotografie (2010)
2016
2018
2019
2022
Bishop Jan Babjak
TV Noviny (2009)
Lux Communications - 2011 - French/Arabic with slovak subtitles (52min)
Litmanova (2009)
Magazin (2016)
Slovakia 2016
Slovakia 2019 - 71min
Slovakia 2022
Slovakia Sept 2016
Slovakia 2018
Pred jeho bránami sa obrátil sv. Pavol. Krestanstvo tu pretrvalo od tých cias až dodnes. Tu, v krestanskej štvrti Sufanieh, v rodine mladých novomanželov - gréckokatolícky Myrny (nar. r. 1964, stredoškolské vzdelanie) a Nikolasa Nazzoura, pravoslávneho vyznania, zacal 26. novembra 1982 obraz Panny Márie s Ježiškom ronit olej. Obraz Myrne priniesol Nikolas, ked sa vracal z prác v Európe. Ide o tradicnú, tzv. kazanskú ikonu. Je to zasklená farebná reprodukcia rozmerov 9 x 13 cm. Obraz bol zavesený nad manželskými postelami. Miska, ktorú Myrna podložila pod obraz, sa po chvíli zaplnila vytekajúcim olejom.
Množstvo vyteceného oleja sa pravidelne zistuje vážením. Olej sa uchováva, za co je zodpovedný knaz Joseph Malouli. Obraz je vystavený v uzamknutej mramorovej skrinke, ktorú strážia, aby nemohlo príst k jej odcudzeniu alebo zneužitiu.
V období od apríla do novembra 1987 z ikony vytieklo 1348 gramov oleja. Olej podrobili analýze. Z rozboru, ktorý vykonalo laboratórium pre chemické vyšetrovanie G. Loges ltd. pre oblast Wesel a Kleve v SRN vyplýva, že ide o cistý olivový olej. Analyzovali ho infracervenou spektroskopiou a plynovou chromatografiou.
Olej po nanesení na filtracný papier a po volnom usušení nezanecháva žiadnu škvrnu, ako je to v prípade prírodného olivového oleja.
Pôsobením tohto oleja došlo k uzdraveniam, o com svedcia zaznamenané doklady.
Olej zacal vytekat aj z Myrniných rúk a neskôr i z jej tváre a ocí. Tieto úkazy sa opakujú v nepravidelných intervaloch dodnes.
Spomenutého 26. novembra vecer manželia Nazzourovci o zázracnom vytekaní oleja upovedomili patriarchát pravoslávnej cirkvi. Osobne prišiel miestny biskup v sprievode dvoch knazov. Pred obrazom sa pomodlil a vzal si so sebou vatu, namocenú do oleja.
Toho istého vecera prišli aj dvaja príslušníci sýrskej tajnej polície s lekárom. Preskúmali obraz a obhliadli steny miestnosti. Ked ikonu zavesili na miesto, olej zacal opät tiect. Pred ich ocami zacal olej vytekat aj z Myrniných rúk, a to hned potom, ako si ich na ich požiadanie pred nimi umyla. Lekár po vyšetrení povedal: "Boh je velký."
Od zaciatku Myrna bola pod neustálym dozorom niekolkých knazov. Jej duchovným poradcom je rímskokatolícky knaz, lazarista o. Joseph Malouli. Správca gréckokatolíckej komunity - knaz Dr. Eliáš Zahlaoui, o všetkých úkazoch a posolstvách zverených Myrne napísal knihu, doloženú mnohými svedeckými výpovedami.
Dna 12. decembra 1982 ronila ikona velké olejové bubliny, ktoré pocutelne praskali. Miska podložená pod obrázkom, sa rýchlo naplnila. V ten vecer prišiel aj slávny libanonský spevák Tony Hanna so šéfom sýrskeho televízneho orchestra. Všetci prítomní sa spolocne pomodlili.
Dna 15. decembra 1982 prišlo k prvému Máriinmu zjaveniu na terase domu. Myrna o tom rozpráva: "Ked som zdvihla hlavu, videla som, ako predo mnou stojí svätá Panna, celá žiariaca, akoby pokrytá diamantmi a perlami. Zachvátil ma strach. Vstala som a utiekla do bytu Awardovcov."
Toho istého dna Myrnin dom navštívil generál Walid Hammamieh, velitel damašskej polície, sprevádzaný svojím pobocníkom.
Dna 19. decembra 1982 sa Myrne zjavila svätá Panna a povedala jej toto posolstvo:
"Dala som vám viac oleja, než ste žiadali a dám vám nieco ešte silnejšie než je olej. Kajajte sa a verte... Ohlasujte môjho Syna Emmanuela. Kto Ho ohlasuje, bude spasený."
Na Štedrý vecer bol prítomný aj generál Mustafa Tlass, minister obrany s manželkou a niekolkými dalšími úradníkmi. Prišiel práve vo chvíli, ked ikona ronila olej. Generál bol velmi dojatý. Otcovi Eliášovi povedal, že ak napíše o udalostiach knihu, nech nezabudne spomenút, že on sám bol svedkom. Mladým manželom ponúkol vilu, aby z ich obydlia mohlo byt zriadené pútnické miesto.
Biskup si prial, aby ikonu preniesli do grécko-pravoslávneho kostola Svätého kríža. Dna 9. januára 1983 ikonu - práve roniacu olej - slávnostne preniesli do kostola za úcasti 70 tisíc osôb.
V Myrnimom dome zavesili novú, rovnakú ikonu. Aj tá zacala ronit olej!
Dna 21. februára 1983 sa Myrne na terase opät zjavila Panna Mária a povedala jej toto posolstvo: "Tieto slová si vryte do pamäti a neustále opakujte: Mojou spásou je Boh, mojím svetlom je Ježiš, mojím životom je Duch Svätý, preto sa nicoho neobávam."
V piatok 25. novembra 1983 bola Myrna stigmatizovaná. Objavili sa jej rany na rukách i nohách a vytekala z nich krv. Stigmy overilo šest privolaných lekárov, medzi nimi aj riaditel francúzskej nemocnice. Prítomní boli tiež biskupi sýrsko-katolíckej pravoslávnej cirkvi.
Druhýkrát sa Myrne stigmy objavili na Zelený štvrtok 19. apríla 1984. Pribudla aj široká rana v boku, o ktorej jeden z prítomných lekárov povedal, že ju bude treba zašit. Rana sa však ešte toho istého vecera zavrela. V roku 1985 Myrna porodila dievcatko.
Dna 26. novembra 1986 zacal z ikony tiect olej. Tiekol aj z Myrninej tváre a to v neobycajnom množstve. Vtedy sa opät pred nou zjavil Ježiš a povedal jej: "Modlite sa za hriešnikov, lebo do každého slova modlitby vlejem kvapku svojej Krvi."
Dna 15. augusta, na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, povedal Myrne Ježiš toto posolstvo: "Moja dcéra, toto je moja Matka, z ktorej som sa narodil. Kto Ju uctieva, Mna uctieva. Kto Ju popiera, Mna popiera. Kto Ju prosí, dostane. Pretože Ona je mojou Matkou."
Dna 26. novembra 1987 sa v Myrninom dome zhromaždilo mnoho pútnikov. Medzi nimi aj skupina Francúzov a otec René Laurentin. Ježiš dal Myrne toto posolstvo: "Bež a po celom svete bez strachu oznamuj, aby sa pracovalo na zjednotení."
V roku 1988 Nikolasa a Myrnu pozvali do USA. Tam sa im narodilo druhé dieta, syn Emanuel.
Podla vyhlásenia významného amerického chirurga, jedného z osobných lekárov bývalého prezidenta USA R. Reagana, Dr. A. Mansoura, 2. mája 1988 z rúk Myrny vytieklo také množstvo oleja, že stekal na zem. To sa stalo v jeho dome v Los Angeles za prítomnosti arcibiskupa J. Tawila a archimandritu Ch. Abooda.
Na Velkú noc 1990 sa Myrne opät obnovili stigmy. Pred ocami pocetných svedkov sa jej otvorilo všetkých pät rán. Stigmatizáciu nafilmovali.
Trvanie Myrniných videní býva rôzne. Rôzne boli aj miesta, kde k nim prišlo. Myrna pri týchto stretnutiach s Pannou Máriou a Ježišom okolie nevníma. Posolstvá opakuje, takže sú zaznamenané.
Do roku 1993 Myrna mala stigmy štyrikrát. Prvýkrát to bolo v predvecer výrocia ronenia oleja z ikony, dalšie potom vždy na Velkú noc, a to vtedy, ked boli tieto sviatky v katolíckej i pravoslávnej cirkvi v rovnakom case, co je raz za tri roky. Pri stigmatizácii bol prítomný celý rad odborníkov. Pri posledných bol aj neurológ Dr. Loren z parížskej nemocnice, dve psychologicky a další.
Myrna strávila mesiac v Austrálii, kde navštívila štyri štáty. Pocas týchto návštev jej olej vystúpil 37-krát na rukách, raz na tvári a dvakrát na krku.
Po poslednej extáze (26. októbra 1990) sa ostatné fenomény zastavili. Toto zastavenie uvedených úkazov má trvat do roku 2001, ked sa má Velká noc slávit v rovnakom case u ortodoxných i u katolíkov.
Reportér abbé Boz po návrate zo Sufaniehu v parížskom rozhlase vyhlásil, že sa teraz viac modlí.
Otec Malouli prosí o modlitbu pre Myrnu a za konecné zjednotenie krestanov.
Ing. Jozef Docekal z Brna, ktorý pracoval v Homse na stavbe rafinérie hovorí: "V Sýrii sme niekolkokrát navštívili rodinu Nicolasa Nazzoura. Sami sme videli, ako olej odkvapkáva z obrázka Panny Márie do podloženej misky. Na jesen roku 1987 sme na Myrniných nohách videli zretelné jazvy, ktoré jej ostali po otvorených ranách. Osobne sme hovorili s otcom Maloulim i s Myrnou. Do roku 1993 som si písal s otcom Maloulim."
Speváci pre Pannu Máriu a jej zázraky v Sufaniehu skladajú piesne. Do Myrninho domu prichádzajú významní politici, vysokí úradníci, predstavitelia cirkevnej hierarchie, vrátane pápežského nuncia. Tu sa modlia tak sústredene, že nevnímajú ani cas, ani okolie. Modlia sa celé hodiny, dni, noci. Prichádzajú starí aj mladí. Odtial sa modlitbové skupiny šíria po Sýrii a po celej Malej Ázii.
K vytekaniu oleja zacalo dochádzat aj z iných reprodukcií ikon Panny Márie Sufranežskej, a to na rôznych miestach sveta. Je zaujímavé, že olej pramení aj z celkom obycajných papierových obrázkov, a vôbec ich nepoškodí. Papier ostane suchý.
V roku 1983 prišiel z obycajnej zvedavosti do Myrninho domu moslimský výtvarník, horlivý komunista a propagátor marxizmu Samir Younes. Ked vzal do rúk pohladnicu zázracnej ikony, zacal z nej vytekat olej. Výtvarník sa na mieste obrátil a stal sa z neho velký mariánsky ctitel. V Myrninom dome dodnes visia tri ikony, ktoré namaloval. Jedna z nich roní olej.
Na výrocný den zjavenia (v r. 1983) svätá Panna plakala olejové slzy. Je zvláštne, že slzy stekali medzi papierom a sklom obrazu a že zmizli samy od seba.
Dna 1. júna 1985 robotníci prišli do starého kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorý bol uzavretý už 8 rokov, vytrhávat dlažbu. Zrazu zbadali, ako obraz Panny Márie roní slzy. Správa sa rýchlo rozšírila a kostol bol neustále plný ludí - krestanov i mohamedánov. Olej pramenil z obrazu štyri dni.
spät na zjavenia
2023-09-29