2010-10-12 - Créole
NOTRE-DAME DE SOUFANIEH, DAMAS, SYRIE
SOURCE DE L'HUILE SAINTE

UNITÉ DES COEURS - UNITÉ DES CHRÉTIENS
UNITÉ DE LA FÊTE DE PÂQUES

Message de la Vierge Marie du 18-12-1982

Ti moun mwen Yo,

Sonje bon dye, paske bon dye avèk nou.

Nou konnen tout bagay e nou pa konn enyen

Sa nou konnen an se pa tout;

Men gen yon jou k'ap vini lò n'ap konnen

tout bagay, tankou bon dye konnen mwen.

Moun ki fè nou ma1, fé yo di byen

e pa fè peson di tô.

Mwen te ba nou lwi1plis pase nou te mande

e map bannou yon lôt bagay ki pi fô pase lwil-la.

Se pon nou repanti inpi pou nou genyen la

fwa, e pi sonje mwen lô nou nan la fwa.

Anonse pitit mwen Emanyel.

Moun ki anonsé li ap sauve e sa ki pa

anonse il manke la fwa.

Se pou yon rimin lôt.

Mwen pa mande nou pou nou bay ni legliz,

ni pòv lajen, mwen mande nou lanmou,

Moun ki distribye lajen yo bay pòv ak legliz

si yo pa genyen lamnou nan ké yo,

se kom si yo pa te fè enyen.

Map visite kay yo pli souvan,

paske là nou al legliz tan zan tan,

nou pa ale pou nou pryè.

Mwen pa mande nou pou nou bati yon legliz pou mwen,

mwen pito un kwen pou pelerinaj.

Se pou nou bay, pa neglige peson kap mande sekou.

__________________________________________________