2005-10-07                                         AlbanaisUNITÉ DES COEURS - UNITÉ DES CHRÉTIENS
UNITÉ DE LA FETE DE PAQUES

I ameshuar Jesu,
Më shumë se çdo gjë tjetër, lutem që të jem me ty.
E dëshiroj këtë më shumë
se gjithësinë
se engjëjt
se lëvadatat
se ngazëllimet dhe lumturunë,
se lavdinë dhe nderimet,
se të gjithë shoqërinë e shenjtë në parajsë,
Sepse ti je më i Lartë se kushdo.
Ti, dhe vetëm ti, je i Plotfuqishëm
dhe më I mirë se çdo gjë tjetër.
Lutem të vish dhe të më lehtësosh
dhe të më lirosh nga prangat
dhe të më dhurosh lirinë,
mbasi pa Ty gëzimi im nuk është i plotë,
pa Ty sofra ime është e zbrazët.
 

(Jesus' prayer to Myrna)


Myrna with Mother Teresa who is Albanian