SA PAGANYAYA KAY MYRNA SA INYONG LUNGSOD / BANSA

Tanging Liham ng Paanyaya lamang mula sa Obispo o Superior General ng mga kinikilalang Orden o Kongregasyon ng Simbahang Katoliko at Simbahang Orthodox, and bibigyang pansin at isusumite upang mabigyang pahintulot ng Obispo ng Damascus.

Si Myrna ay bumibisita sa ibang bansa upang magbigay ng kanyang testimonya at manalangin kasama ng mga mananampalataya.

Kalimitan ay kasama nya sa pagbisita ay ang kanyang Espiritwal na Tapagpaggabay at ang kanyang pamilya.

Sa mga misyon ni Myrna, kinakailangang SIYA LAMANG ang magbibigay ng kanyang testimonya. Hindi siya dapat isama o imbitahin kasabay ng ibang mga tao na mayroon ding kaparehas na biyayang espiritwal o karisma.

Simple lamang ang pamumuhay ni Myrna at ng kanyang pamilya kung kaya't hindi sila nakakapaglakbay sa ibang lugar maliban na lamang kung ang mga pangunahing pangangailangan sa paglalakbay, tulad ng tiket sa eroplano, bahay na tutuluyan, insurance at mga bayarin sa Visa), ay sasagutin ng naganyaya.

Kinakailangang dalawang (2) buwan bago ang nasabing pagbisita ni Myrna, ay naibigay ng naganyaya ang detalyadong programa sa pagbisita ni Myrna at ang mga lugar na pupuntahan nya sa kanyang Misyon. Ito ay upang maagang maisaayos ang mga kinakailangan VISA at mabigyan sya ng sapat na panahon upang mapahandaan ang nasabing misyon.

Inirerekomenda na mas magiging kaaya aya kung mananatili si Myrna at ang kanyang mga kasama sa isang kumbento. Ang misyon ni Myrna ay walang anumang hinihinging kapalit o karampatang halaga. Kinakailangang iwasan ang anumang bagay na maaring maglihis sa diwa ng kanyang misyon na nakasentro sa Pananalangin.

Ang pamimigay ng mga imahen, librong dasalan, video cassettes, CDs, DVDs, o aumang mga bagay ay kinakailangan gawin ng walang hinihintay n kapalit. Walang anumang bayad ang tatanggapin sa kanyang mga pagbisita. Naayon ito sa sa mensaheng ibinigay ni Kristo nuong Abril 10,2004: " Ikaw ang syang liwanag sa mundong puno ng materyalismo, sensualidad at katanyagan, gaano man karami ay halos wala rin naman halaga."

Myrna's address:

Myrna Nazzour
18 Soufanieh
Soufanieh, Damascus - Syria

Myrna's spiritual guide:

Father Elias Zahlaoui
Vicar of Our Lady of Damascus Parish
Koussour, Damascus
Syria

Tél: 96311 4450999