Опреснено на 2001-08-08
МОЛИТВЕНА ПРОГРАМА
с Мистериите на Светата Броеница 
СЪСРЕДОТОЧЕНИ ВЪРХУ ПОСЛАНИЯТА НА НАШАТА ДАМА ОТ СОУФАНИЕ
ИЗТОЧНИК НА ОСВЕТЕНО ОЛИО-ДАМАСК,СИРИЯ

В ИМЕТО НА ОТЦА И СИНА И СВЕТАГО ДУХА

1. МОЛИТВА КЪМ СВЕТИЯ ДУХ

-Ела,Свети Дух,в сърдцата ни изпрати от небесата лъч от Твоята светлина.
Ела в нас,баща на бедните,
Ела, разпределителю на дарове,
Ела, светлина на сърдцата ни.
Най-висши утешителю,благ домакин на душите ни,
успокояваща свежест,
Ти носиш почивка от усилията;
на треската сдържаност;
на сълзите утеха.
О, блажена светлина!  Ела и изпълни сърцата на всички вярващи.
Без Твоята божествена сила в човека няма нищо,
нищо, което не е извратено.
Очисти опетненото,полей изсъхналото,излекувай нараненото.
Омекчи втвърденото,затопли студеното,изправи изкривеното.
На всички тези, които имат вяра и се уповават на Теб дай им твоите седем миропомазани дара.
Дай награда и добродетел,дай крайно спасение,дай вечна радост.

Амин.

2.- АКТ НА РАЗКАЯНИЕ

О, Господи! Аз искрено съжалявам,че Те оскърбих,
защото Ти си безкрайно добър и безкрайно любящ,
и защото греха Ти е противен.
Аз поемам твърдото решение да не Те оскърбявам повече
и да се покая.

3. - ХИМН:СВЕТАТА ДЕВА В СОУФАНИЕ

Светата Дама в Соуфание
Ни обединява всяка вечер,
за да се молим за мир
и Християнско Единение.

Светата Дева разпростира светлинния Си ореол
давайки ни лекуващо Олио.
Христос чрез кръста Си е нашият Спасител
и ни избавя от грях.

О, Дево,майко на всяка светлина
ние горим свещи и благовония,
всеки ден Ти предлагаме цветя
и се молим на Теб всяка вечер.

О, Дево,излекувай болните
и върни изгубените
освободи затворниците,
за да посетят Соуфание.

4. - СИМВОЛЪТ НА ВЯРАТА

Вярвам в един Бог Отец,Вседържител,Творец
на небето и земята,на всичко видимо и невидимо.
И в един Господ Иисус Христос,Сина Божи,
Единородният, който е роден от Отца преди всички
векове;Светлина от Светлина,Бог истинен от Бог
истинен,роден,несътворен,единосъщен с Отца,чрез
Когото всичко е станало.
Който заради нас човеците и заради нашето
спасение слезе от небесата и се въплати от Духа
Светаго и Дева Мария и стана човек.
И бе разпнат заради за нас при Понтия Пилата,и страда
и бе погребан.
И възкръсна в третия ден,според Писанията.
И възлезе на небесата,и седи отдясно на Отца.
И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви,
и Царството му не ще има край.
И в Духа Светаго,Господа,Животворящия,Който
от Отца изхожда,Комуто се покланяме и Го славим
наравно с Отца и Сина,и Който е говорил чрез
пророците.
В една света,вселенска и апостолска Църква.
Изповядвам едно кръщение за опрощаване на
греховете.
Чакам възкресение на мъртвите.
И живот в бъдещия век!

Амин!
 

5. - БРОЕНИЦА

ОТЧЕ НАШ

Отче наш,Който си на небесата!
Да се свети Твоето име;
да дойде Твоето царство;
да бъде Твоята воля,както на небето,
тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес;
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на
длъжниците си;
и не въведи нас в искушение,
но избави ни от лукавия;
защото Твое е царството,
и силата,и славата вовеки.

Амин!
 
 

НА СВЕТАТА ДЕВА

Бъди поздравена Мария,пълна с милост,
Господ е с тебе,
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът от утробата Ти Иисус,
Света Мария,майко Божия,моли се за нас грешниците,
сега и в часа на смъртта ни.

Амин.
 
 

СЛАВА НА ОТЦА

Слава на Отца и  Сина и Светаго Духа,
както беше в началото,
сега и всякога,
и во веки веков.

Амин.6. - ПЪРВИ ДЕСЯТЪК

Чада мои,помнете Бог.
Бог е с нас.
Правете добро на тези, които вършат зло и не наранявайте никого.
Покайте се и имайте вяра,
и Ме помнете във вашата радост.
Разгласете Моя Син Емануил.
Който Го разглася е спасен,
който не Го разглася,
неговата вяра е суетна.
 

7. - ВТОРИ ДЕСЯТЪК

Казвам ви:"Молете се,молете се и пак се молете.
Колко са красиви чадата Ми,когато са на колене,молейки се.
Не се страхувайте,Аз съм с вас.
Самите вие ще учите поколенията Словото на обединение,любов и вяра.

8. - ТРЕТИ ДЕСЯТЪК

Аз съм Началото и Края.
Аз съм Истина,Свобода и Мир.
Аз бях разпнат от любов към вас
и искам да носите,и издържате кръста си заради Мен,
с готовност,с любов и търпение,и да очаквате завръщането Ми.
Този,който учавства с Мен в страданието,
Ще го направя участник във славата Си.
Няма друго спасение за душата,освен това чрез кръста.

9. - ЧЕТВЪРТИ ДЕСЯТЪК

Обичайте се един другиго и се молете с вяра.
И когато се молите,казвайте:
О, Отче,чрез заслугата на раните на Твоя възлюбен Син-спаси ни.
Молете се за грешниците,
защото Аз ще капна чрез всяка дума от молитвата,
капка от Моята кръв на един от грешниците.
Вие трабва да постите и да се молите,
защото в молитва вие поглеждате към реалността Ми и се изправяте срещу препятствията.

10 - ПЕТИ ДЕСЯТЪК

Църквата, която Христос осинови е Една,защото Христос е един.
Църквата е Небесното Царство на земята.
Този, който я е разделил е съгрешил.
И който се е възрадвал от раздялата,също е съгрешил.
Който я е разделил,няма любов в себе си.


11.- Молитва-(дадена на Мирна от Иисус Христос на 31 Май 1984 г)

Обичани Иисусе,
Позволи ми да се облегна на Теб над всички неща,
над всички създания,
над всички твои ангели,
над всичката възхвала,
над всичката радост и тържествуване,
над всичката слава и почит,
над цялото небесно войнство,
защото Ти единствен си Най-Велик,
Ти единствен си Всемогъщият и Добър над всичко.
Ела при мен и ме успокои,
и ме освободи от веригите ми,
и ми подари свобода,
защото без Теб радостта ми не е пълна,
без Теб масата ми е празна.

Амин.


Бог ме спасява,Иисус Христос ме осветлява,Светия Дух е моя живот,ето защо не ме е страх от нищо.
(3 пъти)

12.- ХИМН:ЧАДАТА НА МАРИЯ СА РАЗДЕЛЕНИ

Чадата на Мария са разделени
Не е нужно да останат така

Припев:

За да се обедините
Молете се на Светата Дева Мария

Светата Дева иска да се обединим
За да може да ни възвърне при себе си
Чрез Единение ние ще можем да получим милостта на Сина Й
И да Го срещнем

Припев:

За да се обедините
Молете се на Светата Дева Мария

Толкова къщи са посетени
От Твоето Осветено Олио
И вярата бе посята
В тези страни, където молитвата вече я няма

Припев:

За да се обедините
Молете се на Светата Дева Мария

В деня, когато човек се отдалечи от Бога
Скръбта му се увеличава
Обединете Празникът Великден
За да може Спасителят да се възрадва


13. - МОЛИТВА ЗА ХРИСТИЯНСКО ЕДИНЕНИЕ
          (от Англикански Архиепископ,наблюдател при Ватикан ІІ)

О Господи,
който в навечерието на смъртта Си заради нас
се моли така,че всички Твои последователи да станат едно цяло,
също както Ти си в Отца и Отец е в Теб,
молим Те,накарай ни да почувстваме печално измяната на нашето разединение.
Дай ни вярност да осъзнаем
и кураж да отхвърлим общото безразличие,недоверие и дори враждебност, която се крие в нас.
Позволи ни всички да се срещнем в Теб,
така  че Твоята молитва за Единение на Християните
да се издига непрекъснато от нашите души и устни,
както Ти го искаш и чрез начина който Ти избра.
В Теб, който си пълен с милосърдие,
нека намерим пътя, който да ни отведе към Единение чрез покорност
към Твоята любов и Твоята истина.

АМИН.
 


14a.ЗАВЪРШВАЩ ХИМН: "О, Майко Божия"

О, Майко Божия,пълна с нежност
О, милостиво и помагащо съкровище
Ти си нашето убежище
И на Тебе ние осланяме надеждата си
О, Дево, съжали ни
Покрий с нежността си нашите починали
Дори ако тялото Ти е далече от нас.
О, Дево, майко наша
Твоите молитви ни съпровождат,
живеят в нас и ни пазят
Изискай за нас грешниците Неговата Вечна прошка
На Този,който Те почете и Те изпълни с благоволения
Ти си наша Майка,наша надежда
Ти си наша гордост и убежище
Ние Те умоляваме за Твоето посредничество
от Твоя Син,така че чрез Неговата милост
Той да ни прости греховете
Не ни изоставяй,О Ти,пълна с нежност и благост
Спаси всички твои хора, за да можем да ти благодарим
завинаги и винаги.

Амин.

14b.ЗАВЪРШВАЩ ХИМН:"Мир на Теб,О Кралице"

Спасение,О Кралице,Майко на милостта,живот наш,наша нежност,
наша надежда,Спасение!
Дете от Ева,ние викаме към Теб,към Теб въздишаме,
стенем и плачем в тази долина от сълзи.
О ти,наша защитнице,обърни към нас твят милостив поглед.
И след това ободрение,
покажи ни Иисус,благословеният плод от утробата Ти
О кротка,О милостива,
О блага Дева Мария!

Амин.