Опреснено на 2001-08-08
ЛИЧНОСТТА МИРНА

Мари Коурбет Ал-Акрас,наричана Мирна от семейството си,е родена през 1964 г., от Гръцко-Католически баща и Гръцко-Православна майка.Детството й преминава нормално.Никога не е имала някакво сериозно заболяване или злополука.Учила е в Християнски училища,Католически или Православни,а също и в държавни.Средно интелектуално ниво.Напуска училище година преди да завърши Обединена Сирийска Бакалавърска степен.Религиозните й познания са елементарни.С весел характер,тя се омъжва за Николас Наззоур-Гръцко-Православен христианин,в средата на май 1982 г.,шест месеца преди началото на феномена /Събота,27 Ноември 1982 г/. в навечерието на първата Неделя от месеца, предшестващ  Рождество Христово).