www.soufanieh.com
Опреснено на 2003-09-12
ПОСЛАНИЯТА
 

Посланията по време на явяванията се допълват от посланията по време на екстазите.Продължителността им варира между  изречение и параграф,само едно липсва.И наистина емоционално разклатена от молитвата на една мюсюлманка,Мирна не е успяла да запомни предаденото й послание в този случай.Посланията  са доверени на литературен или диалектен Арабски език.Речникът е много семпъл.Светата Дева доверява тайна на Мирна ,която тя не трябва да открие до смъртта си.Често преди произнасяне на посланието,Мирна би казала например:"Христос ми предаде послание, от което нищо не разбрах." Този превод е повече буквален отколкото литературен.21 Октомври 1996 г.

Хронология на посланията дадени на Мирна по време на екстазите или явяванията:
 
Дата ДМ/ИХ Е/Я ОВ
1 1982/12/15 ДМ Я
2 1982/12/18 ДМ Я
3 1983/01/08 ДМ Я
4 1983/02/21 ДМ Я
5 1983/03/24 ДМ Я
6 1983/10/28 ДМ E
7 1983/11/04 ДМ E
8 1983/11/25 ДМ E
9 1984/05/31 ИХ E
10 1984/09/07 ДМ E
11 1985/05/01 ДМ E
12 1985/08/04 ДМ E
13 1985/08/14 ДМ E
14 1985/09/07 ИХ E
15 1985/11/26 ИХ E
16 1986/11/26 ИХ E
17 1987/04/18 ИХ E X
18 1987/05/28 ИХ E
19 1987/07/22 ИХ E
20 1987/08/14 ИХ E
21 1987/09/07 ИХ E
22 1987/11/26 ИХ E
23 1988/08/14 ИХ E
24 1988/09/07 ИХ E
25 1988/10/10 ИХ E
26 1988/11/26 ИХ E
27 1989/08/18 ДМ E
28 1989/11/26 ДМ E
29 1990/04/14 ИХ E X
30 1990/08/15 ДМ E
31 1990/11/26 ДМ E
32 2001/04/14 ИХ E X
33 2001/11/26 ИХ E  

Легенда:  Я-Явяване  Е-Екстаз  ИХ-Иисус Христос  ДМ-Дева Мария  ОВ-Общ Великден(Възскресение Христово между Източно Православни и Католици)


ПОСЛАНИЯ  ОТ ИИСУС ХРИСТОС И СВЕТАТА ДЕВА МАРИЯ ПОВЕРЕНИ НА МИРНА НАЗЗОУР;
СВЕТИТЕ РАНИ И ВИДЕНИЯ ОТ СОУФАНИЕ(ДАМАСК,СИРИЯ):Първото явяване на Светата Дева-Сряда,15 Декември 1982 г.

При явяването Мирна получава уплаха,първото послание й е дадено при второто явяване.

Второ явяване,Първо послание-Събота,18 Декември 1982 г, 23:37 ч.

Чада Мои,
Помнете Бога,защото Бог е с нас.
Вие знаете всичко и все пак нищо не знаете.
Вашето знание е непълно знание.
Но ще дойде ден,когато вие ще знаете всички неща,така както Бог Мен ме знае.
Правете добро на тези, които вършат зло.
И не наранявайте никого.
Давам ви олио повече отколкото искате,
но Аз ще ви дам нещо много по-могъщо от олио.
Покайте се и имайте вяра,и Ме помнете във вашата радост.
Разгласете Моят Син Емануел.
Който Го разглася е спасен,който не Го разглася,неговата вяра е суетна.
Обичайте се един друг.
Аз не искам да давате пари на църквите,нито пари за раздаване на бедните.
Аз ви искам любов.
Тези които дават парите си на бедните и на църквите,
но нямат любов,те са нищо.
Аз ще посещавам домовете по-често,защото тези които ходят на църква,понякога не ходят там за да се молят.
Аз не ви искам да Ми построите Църква,а олтар.
Раздавайте.
Не отказвайте на никой, който търси помощ.

Tрето явяване,Второ послание-Събота, 8 Януари 1983 г,23:37

Девата плачеше.
Тя каза на Мирна:"Добре е така".
Мирна също плачеше,викайки:"Девата плаче".
На края Девата се оттегли,но преди да изчезне,Тя нежно се усмихна.
 

Четвърто явяване,Трето послание-Понеделник,21 Февруари 1983 г,21:30 ч.

Чада Мои,
Нека си кажем между нас,Аз се завръщам тук.
Не обиждайте надменните,които са лишени от смирение.
Скромният човек копнее за забележките на останалите,за да си изправи недостатъците,
докато поквареният и надменният ги пренебрегва,бунтува се и става враждебен.
Прошката е най доброто нещо.
Претендиращият да е непорочен и обичащ пред хората е нечист пред Бога.
Бих желала да поискам нещо от вас,думи,които ще се запечатат в паметта ви и които винаги да повтаряте:
Бог ме спасява,Иисус Христос ме осветлява,Светия Дух е моя живот,затова не ме е страх от нищо.
Не е ли така сине мой Йосифе?
понеси и забрави.
Понеси много по-малко отколкото Отецът е понесъл.

Пето явяване,Четвърто послание-Четвъртък, 24 Март 1983 г,21:30 ч.

Чада Мои,
Моята мисия приключи.
Онази нощ Ангелът Ми каза:
"Благословена си ти между жените."
И Аз можах само да Му кажа,че "Аз съм Рабинята Господна."
Аз съм щастлива.
Самата Аз не съм достойна да ви кажа:"Греховете ви са простени."
Но Моя Бог го каза.
Създайте Църква.Не ви казах :"Постройте църква."
Църквата която Иисус Христос основа е Една Църква,защото Исус Христос е Един.
Църквата е Небесното царство на земята.
Който я е разделил е съгрешил.
И който се е възрадвал от раздялата,също е съгрешил.
Иисус Христос я построи.
Беше малка.
И когато се разрастна, се раздели.
Този който я е разделил,няма любов в себе си.
Съберете се!
Казвам ви:"Молете се,молете се и пак се молете!"
Колко са красиви чадата Ми, когато са на колене, молейки се.
Не се страхувайте,Аз съм с вас.
Не бъдете разделени,както са разделени великите.
Самите вие ще учите поколенията на СЛОВОТО НА ЕДИНЕНИЕ,ЛЮБОВ И ВЯРА.
Молете се за обитателите на земята и Небето.


ЕКСТАЗИТЕ,ПЪРВИ ПЕРИОД
ОТ 28 ОКТОМВРИ 1983 Г. ДО 26 НОЕМВРИ 1985 Г.

Послание от Светата Дева-Петък,28 Октомври 1983 г.
Не се страхувайте,всичко това се случва, за да се прослави Божието име.
Не се страхувайте,чрез вас ще обуча Моето поколение.

Послание от Светата Дева-Петък,4 Ноември 1983 г.

Слез долу и им кажи,че си Моя дъщеря преди да бъдеш тяхна...
Сърцето Ми линееше над Моя единствен Син.
То няма да линее над всичките Ми чада.

Послание от Светата Дева-Петък,25 Ноември 1983 г.

Това е всичко, което искам.
Не дойдох за да разделя.Семейният ти живот ще остане какъвто е...
Би ли искала да дойдеш при мен?...Ела...
Желанието ти( да дойдеш при Мен)е достатъчно.

Посланието от Иисус Христос-Четвъртък,31 май 1984г.(Възнесение Господне)

Дъще Моя,
Аз съм Началото и Краят.
Аз съм Истина,Свобода и Мир.
Моят Мир Аз ви давам.
Твоят мир няма да зависи от това  какво казват хората,било то добро или лошо,мисли се за незначителна.
Този, който не търси човешкото одобрение и не се страхува от тяхното неодобрение,намира истински мир.
И това се постига чрез Мен.
Живей своя живот,доволно и независимо.
Болките, които си докара заради Мен не ще те пречупят.
По-скоро се възрадвай.Аз съм способен да те възнаградя.
Трудностите ти няма да се проточат и болките ти няма да продължат.
Моли се с обожание,защото Вечният живот заслужава тези страдания.
Моли се  Божията воля да се изпълни в теб и кажи:

Само тогава ще дойда за да кажа: Тук Съм ,защото Ме покани.

Послание от Светата Дева-Петък,7 Септември 1984 г.

Светата Дева доверява на Мирна тайна:"Това е между теб и Мен до смъртта ти".
Мирна си спомня от посланието само следните думи:"Живей живота си,но не допускай живота ти да ти попречи да продължиш да се молиш".

Послание от Светата Дева-Сряда ,1 Май 1985 г.

Чада Мои,съберете се.
Сърцето Ми е наранено.
Не оставайте сърцето Ми да се сломи от вашите раздели.
Дъще Моя,Аз ще те даря с подарък заради трудностите ти.
 

Послание от Светата Дева(Хассаке,Сирия)-Неделя,4 Август 1985 г.

Църквата е Небесното Царство на земята.
Който я е разделил е съгрешил.
И който се е възрадвал от раздялата,също е съгрешил.
Аз съм щастлива:Не се страхувайте,Аз съм с вас.
Чрез вас ще обучавам Моето поколение.
 

Послание от Светата Дева-Сряда,14 Август 1985 г.

Честита годишнина.
Винаги е празник за Мен,когато ви видя всички събрани заедно.
Вашата молитва е Мой празник.
Единението на сърцата ви е Мой празник.
 

Послание от Иисус Христос-Събота,7 Септември 1985 г.

Аз съм Творецът.
Аз Я създадох,така че Тя да Ме създаде.
Възрадвайте се от Небесната Радост,
защото Дъщерята от Отца
и Божията Майка
и Съпругата на Духа се роди.
Ликувайте от ликуването  на земята,защото вашето спасение се изпълни.

Послание от Иисус Христос-Вторник,26 Ноември 1985 г.-Навечерие на третата годишнина от феномена

Дъще Моя,
Предпочиташ ли да бъдеш разпната или прославена?
Отговор:Прославена.
Христос се усмихва и казва:
Предпочиташ ли да бъдеш прославена от творението или от Твореца?
Отговор:от Твореца.
Христос:Това се постига чрез Разпъване на Кръст.
Защото всеки път, когато се обърнеш към творението,очите на Твореца се отместват от тебе.
Дъще Моя,искам да се приложиш към молитва и да се смириш.
Този който се смирява,Бог го въздига в сила и във величие.
Аз бях разпнат от любов към вас
и искам да носите и издържате кръста си заради Мен,
с готовност, с любов и търпение,и (Искам) да очаквате завръщането Ми.
Този който учавства в страданията Ми,Аз ще го направя участник в славата Ми.
И няма друго спасение за душата ,освен това чрез Кръста.
Не се страхувай Дъще Моя,
Ще ти дам достатъчно от Моите рани, за да заплатиш дълговете на грешниците.
Това е извора, от който всяка душа може да пие.
И ако отсъствието Ми продължи,и светлината изчезне от тебе,не се страхувай,това е за Моята прослава.
Отиди в земята където покварата преобладава  и остани с Божия Мир.
   

ЕКСТАЗИТЕ,ВТОРИ ПЕРИОД ОТ 26 НОЕМВРИ 1986 Г. ДО 14 АВГУСТ 1987 Г.

Послание от Иисус Христос-Сряда ,26 Ноември 1986 г.-Навечерието на на четвъртата годишнина от феномена.

Дъще Моя,
Колко е красиво това място.
Аз ще изградя Моето царство и Моят Мир в него.
Давам Си сърдцето(на всички ви),така че и вие да добиете сърдце(а).
Греховете ви са простени,защото вие се обръщате към Мен.
И в този който се обръща към Мен,в него ще изобразя образа Си.
Неволя за този,който представя образа Ми,но продава кръвта Ми.
Молете се за грешниците.
Защото за всяка дума от молитвата,Аз ще пролея капка от кръвта Си върху един от грешниците.
Дъще Моя,нека земните неща не те безпокоят,защото чрез Моите рани,ти ще спечелиш вечността.
Аз Искам да подновя Своята Страст и Искам ти да доведеш до край своята мисия.
Ти не би могла да влезеш в Небесното Царство, докато не завършиш мисията си на земята.
Върви си с мир и кажи на чадата Ми да дойдат при Мен по всяко време,и не само тогава когато подновя празника на Моята Майка.
Защото Аз съм винаги с тях.

Послание от Иисус Христос-Четвъртък,18 Април 1987 г.(Велика Събота)

Дадох ти знак за да Ме прославиш.
Продължи по този път и Аз съм с теб.
Защото ако не...

Послание от  Иисус Христос-Четвъртък,28 Май 1987 г.(Възнесение Господне)

Обичайте се един другиго и се молете с вяра.

Послание от Иисус Христос(Маад,Ливан)-Сряда,22 юли 1987 г.

Не се страхувай дъще Моя,чрез теб ще обуча Моето поколение.
Молете се,молете се и пак се молете!
И когато се молиш,казвай:"О Отче,чрез заслугата на раните на Твоя възлюбен Син,спаси ни".
 

Послание от Иисус Христос-Петък,14 Август 1987 г.

Дъще Моя,
Тя е Моята Майка от която Съм се родил.
Този който Я почита,Мен почита.
Този който Я отрича,Мен отрича.
И който иска нещо от Нея го получава, защото Тя е Моя Майка.


ЕКСТАЗИТЕ,ПОВРАТНА ТОЧКА
ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 1987 Г. ДО 26 НОЕМВРИ 1987 Г.

Послание от Иисус Христос-Понеделник,7 Септември 1987 г.

Мари*,не си ли ти, която Аз избрах,
тихото момиче със сърце изпълнено с любов и симпатия?
Забелязах,че не можеш да понесеш нищо заради Мен.
Ще ти дам възможност да избереш.
Знай,че ако Ме загубиш,ще загубиш молитвите на всички онези около теб и знай,
че носенето на Кръста е неизбежно.
*Истинското име на Мирна е Мари.

Послание от Иисус Христос-Четвъртък,26 Ноември 1987 г.-Навечерие на петата годишнина от феномена.

Дъще Моя,
Доволен съм,че Ме избра не само на думи.
Искам да присъединиш Моето сърце към твоето благо сърдце,така че сърцата ни ще се обединят.
Постъпвайки  така,ти ще спасиш страдащи души.
Не мрази никого,така че съцето ти да не е заслепено от любовта ти към Мен.
Обичай всеки,както и Мен обичаш, особено тези които са те мразели и говорили зло за тебе,
защото така ще се прославиш.
Продължи в  живота си да бъдеш съпруга,майка и сестра.
Не се тревожи за трудностите и болките, които ще те опечалят.
Искам да бъдеш по-силна от тях--защото Аз съм с теб--иначе ще загубиш сърцето Ми.
Иди и проповядвай на целия свят и им кажи без страх да работят за единение.
Човек не се осъжда за плодовете на ръцете си,но за плодовете на сърцето си.
Мирът Ми в сърцето ти ще бъде благословия за теб и за всички, които ти съдействат.
 

                                                      ЕКСТАЗИТЕ,ТРЕТИ ПЕРИОД
                                        ОТ 14 АВГУСТ 1988 Г. ДО 10 ОКТОМВРИ 1988 Г.

Послание от Иисус Христос(Лос Анджелис,САЩ)-Неделя,14 Август 1988 г.

Чада Мои,
Дадох ви мира Си,но какво Ми дадохте вие?
Вие сте Моята Църква и сърцето ви принадлежи на Мен,освен ако това съдце има друг бог освен Мен.
Казах ви:Църквата е Небесното Царство на земята.
Този, който я е разделил е съгрешил.
И който се е възрадвал от раздялата,също е съгрешил.
По лесно е за Мен да възприема,че езичник вярва в Моето име
отколкото този, който претендира,че има вяра и любов да се кълне в Моето име.
Единствено в Бога трябва да вложите гордостта си.
Молете се за грешниците, които прощават в Мое име и за тези, които отричат Моята Майка.
Чада Мои,Аз ви отделям всичкото си време,отделете Ми част от вашето време.

Послание от Иисус Христос(Дамаск,Сирия)-Сряда,7 Септември 1988 г.

Дъще Моя,
Казах ти да превъзмогнеш всичките си трудности
и знай,че си устояла само на малко.
Кажи на чадата Ми,че те са от които Искам единство,а не го искам от тези, които претендират,
че работят за единство.
Иди и проповядвай.
И където и да отидеш,Аз съм с теб.

Послание от Иисус Христос(Маад,Ливан)-Понеделник,10 Октомври 1988 г.

Дъще Моя Мари,
Защо те е страх дори и Аз да съм с теб?
Ти трябва да говориш високо за да кажеш на света от истината на Този, който те създаде,
така че Моята сила да се прослави в теб.
И Аз ще ти дам от раните Си,за да можеш да забравиш трудностите, които хората ти причиняват.
Не избирай пътя си, защото Аз съм го разположил пред теб.


ЕКСТАЗИТЕ,ЧЕТВЪРТИ ПЕРИОД
ОТ 26 НОЕМВРИ 1988 Г. ДО 26 НОЕМВРИ 1989 Г.

Послание от Иисус Христос-Събота,26 Ноември 1988 г.-Навечерие на шестата годишнина от феномена

Чада Мои,
Всичко ли вършите от любов към Мен?
Не казвайте:Какво да правя,защото това е Моя работа.
Вие трябва да постите и да се молите,защото чрез молитва вие се обръщате към Моята истина
и се опълчвате срещу всички врагове.
Молете се за тези, които са забравили обещанието което са Ми направили,защото биха казали:
Защо не усетих присъствието Ти,О Господи,въпреки че Ти беше с мен?
Всичко, което искам е вие всички да се съберете в Мене, както Аз съм във всеки от вас.
Колкото до теб,дъще Моя,Аз ще те напусна.
Не се страхувай,ако не чуеш гласа Ми за дълго време,но вместо това бъди силна
и остави езика си да бъде сабя, която да говори в Мое име.
И знай,че Аз съм с теб и с всички вас.

Послание от Светата Дева(Лос Анджелис,САЩ)-Петък,18 Август 1989 г.

Не се страхувай,Дъще Моя.
Всичко това се случва за прослава на името Божие.
вместо това се възрадвай,защото Бог ти позволи да дойдеш при Мен за да ти кажа:
Не се притеснявай какво хората ще кажат за теб,но остани винаги в мир,защото създанията се обръщат към Мен чрез теб.
Кажи на всички да се молят повече,защото те се нуждаят от молитва, за да угодят на Отца.
Нека Божията благословия бъде над теб и над всички тези, които ти съдействат от любов към Него.

Послание от Светата Дева-Неделя, 26 Ноември 1989-Навечерие на седмата годишнина от феномена

Чада Мои,
Иисус каза на Петър: Ти си скалата и на нея,Аз ще построя Моята Църква.
Колкото до Мен,Аз сега ви казвам:Вие сте сърцето, в което Иисус ще построи ЕДИННОСТА, която Той желае.
Искам да посветите молитвите си за мир,от сега до празнуването на Възкресението.

Послание от Иисус Христос-Събота,14 Април 1990 г.(Велика Събота)

Чада Мои,
Самите вие ще учите поколенията СЛОВОТО на единство,любов и вяра.
Аз съм с вас.
Но ти,дъще Моя,не ще чуеш гласът Ми докато Празникът(Великден) се обедини.

Послание от Светата Дева(Браашхаатт,Белгия)-Сряда,15 Август 1990 г.

Чада Мои,
Молете се за мир и особено на Изтока,защото вие всички сте братя в Христос.

Послание от Светата Дева-Понеделник,26 Ноември 1990-Навечерие от осмата годишнина от феномена

Не се страхувай,дъще Моя, ако Ти кажа, че Ме виждаш
за последен път, докато Празникът(Великден) се обедини.
Затова кажи на чадата Ми:
Искат ли те или не да видят и да си спомнят болките на Сина Ми в теб?
Ако не ги боли да видят,че ти страдаш двойно,Аз самата съм Майка и Ме боли да видя,
че Моят Син страда отново.
Остани с мир,остани с мир, дъще Моя.
Ела,така че Той да ти даде мир и да го разпространиш между хората.
Колкото до олиото,то ще продължи да манифестира себе си на ръцете ти,за да прослави
Синът Ми Иисус, когато Той пожелае и където и да отидеш.
Ние сме с еб и с всеки, който желае Празникът(Великден) да бъде Един.
 

Послание от Иисус Христос в Соуфание на Велика Събота,14 Април 2001 г;14:50 ч.

"Чада Мои...
Аз ви дадох знак за Моя прослава.Продължете по пътя си и Аз съм с вас.
Иначе,Аз  ще затворя небесните порти пред лицата ви.(1)
Но ето Майка страда...моли се...и Ми казва:"О Господи,Ти си любовта в цялостността й!
И Аз й казвам:"Не се отчайвай,О врата Небесна,защото Аз ги обичам и искам те да отговарят на тази любов с даване".(2)
Чада Мои, стремете се да се видите такива, каквито сте и да видите обхвата на вярата си в постигане на единение на сърцата между вас.
Украсете се с търпение и мъдрост.Не се страхувайте ако се провалите.
Останете силни в надеждата.
Вярвайте Ми.Аз не ще изоставя тези, които изпълняват Моята воля.
Колкото до теб, дъще Моя, внимавай и се въоръжи с моето благоволение.
Бъди търпелива,мъдра и скромна.
Приеми тези болки с радост.
Аз ти казах:"Болките ти не ще продължават дълго".
Гледай към Мен.Ти ще намериш мир и покой.
Аз съм този, който те прави устойчива.
Аз, който те изоставя,(3)
и който те повдига
за да те поведе към небесната радост.
Постоянствай в молитва и нека постенето ти да бъде съпроводено от съзерцание и усамотение,и ти ще чуеш Моя  глас в сърцето си.(4)
Вярвай Ми, Аз не Ще те изоставя, твоето семейство или всеки който участва(5) с теб в Името Ми(6) и заради Мен".

Послание от Иисус Христос в Соуфание-Понеделник,26 Ноември 2001 г.

Колко красиво е семейството,което живее в единство, любов и вяра.
Пътят му е Мой и Моята Майка го поддържа.
Чада Мои,
Аз ви предлагам Себе си.
Деянията на обожание,съзерцание и духовно наставление Ме радват,
но са изпълними само чрез вашето единство пред олтара.
Аз ви предлагам Моето Тяло и Моята Кръв като свидетелство за Моята вярност и любов.
Приемете от Мен това тайнство с упование и вяра,(защото)
това тайнство ви утешава, дава ви сила и мъдрост и ви издига в благословение.
Трудни дни предстоят.
Объркване в Църквата.
Този, който не се радва на истински мир, е склонен към разделение.
Не се предавайте пред неуспехи.
Нека осъждането на другите към вас не ви тревожи.
Не се защитавайте и търсете само това, което Съм ви приготвил.
Аз съм Този, който се грижи за вас, защото вие сте дело на ръцете Ми.
Докажете Ми любовта си,
защото чрез любов Аз вървя до вас.
И чрез тайнствата  Аз единявам Себе си с вас.
И не забравяйте, че Аз съм причината за вашето съществуване на Земята 
и Аз съм причината за вашето щастие на Небето.
 

 

(1)Най-близкият Английски използваем еквивалент би бил "за вас"
(2)("бил атаа" в Арабският текст)
(3)Буквално,"те изхвърлям"("юлкиики")
(4)Буквално,"вътре в теб"
(5)("саахама" в Арабският текст)
(6)("икрааман лии" в Арабският текст)

Бележка на певодача:
Преводът е от Английския текст.Оригиналният текст е Арабски(2001-04-14),както е предаден от Мирна(2001-08-14).Думите в скоби са само за да изяснят и допълнят превода от Арабски.

Край на посланията

____________________________________________________________________________