ЕКСТАЗИТЕ
Опреснено на 2001-08-08

 
До сега 34 са документирани до 16 Април 2001г.   Осем от тях извън Дамаск,Сирия:

-Един в Гръцко-Католическата епархия в Кабаб,Сирия на 60км(около 40 мили) южно от Дамаск в присъствието на Архиепископ Боулос Боркош(без послание)
-Един в Сирийско-Православната катедрала в Хассаке,Сирия повече от 900 км(около 500 мили) северо-източно от Дамаск(едно послание)
-Три в Маад,Ливан-един от които в църковното селце(две послания)
-Два в Лос Анджелис,САЩ(две послания)
-Един в Браассшаат,Белгия(едно послание)

Основно,по време на екстазите  Мирна вижда Светата Дева или Иисус Христос.

Обикновено екстазът е предшестван от отделянето на олио от ръцете,лицето или врата на Мирна.Когато почти ще види Христос,олио се отделя също и от очите,които й парят преди да навлезе в екстаз.Тази фаза е последвана от самия екстаз(означава състояние на отделяне от външния свят).По време на тази фаза,Мирна не вижда,чува или чувства.Тялото й е схванато.Тя вижда Христос като Човек от светлина,без да може да различи лицето Му,което не е така когато вижда Светата Дева.
 
След като е видяла Христос,тя се завръща към нормалното си състояние и си дава време, за да възвърне нормалното си зрение-вътрешната й светлина й пречи да вижда каквото и да било.Тя остава в това състояние в течение на 72 последователни часа-от 26 до 29 Ноември 1984г. 
Често един до четири лекаря присъстват по време на екстазите.Редица медицински изследвания са направени главно върху зрението,чувствителността и рефлексите й-всичките негативни.
Освен първете два екстаза от Понеделник, 24 Октомври 1983 г.времето на които не е било засечено,времетраенето на останалите  е варирало от 5 до 75 мин.Повечето от екстазите са  записани на видеокасети.

Тези екстази повечето пъти са съпроводени от послания, обобщаващи важни Християнски реалности:

-ТРИЕДИНСТВО,ТВОРЕНИЕ,ВЪПЛЪЩЕНИЕ,
-БОЖЕСТВЕНО БАЩИНСТВО,ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО НА СВЕТА ДЕВА МАРИЯ,
-ЗАСЛУЖАВАНЕ НА НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО,
-ПОКАЯНИЕ ПРЕД ГОСПОДА,
-НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОСТОЯННА МОЛИТВА И ПОСТ,СВЕЩЕНОСТ НА БРАКА,
-НАСТОЯТЕЛЕН ЗОВ ЗА ЕДИНЕНИЕ НА ЦЪРКВАТА,
-РОЛЯТА НА МИРЯНИТЕ В ДЕЛОТО ЗА ЕДИНЕНИЕ.