Опреснено на  2001-08-08
ОБОБЩЕНИЕ

Видението на Христос и явяването на Светата Дева по време на екстазите прекъсват,следвайки двете последни послания:едното от Христос на Велика Събота,14 Април 1990:"...но ти Дъще моя,не ще чуеш гласът Ми докато Празникът(Великден) се обедини" и това на Светата Дева Мария от 26 Ноември1990,навечерието от осмата годишнина от началото на събитията:"Не се страхувай дъще Моя,ако ти кажа,че ти Ме виждаш за последен път докато Празникът(Великден) се обедини.Затова кажи на чадата Ми:Искат ли те да видят и запомнят раните на Моя Син в теб(да или не)?Ако не ги боли да видят,че страдаш двойно,Аз Самата Съм Майка и Ме боли да видя,че Моят Син страда отново.Остани с мир,остани с мир,дъще Моя.Ела така,че Той да ти даде мир и да го разпространиш между хората.
 Колкото до олиото,то ще продължава да манефестира себе си на ръцете ти, за да се прослави Синът Ми Исус,когато Той пожелае и където и да отидеш.Ние Сме с теб и с всеки който желае Празникът (Великден)да бъде един."

От този ден отделянето на олио от ръцете на Мирна се е увеличило.
Тъй като много хора  искат да видят Мирна,чуят свидетелството й,а също да се помолят с нея,тя е получила редица покани от отговорни хора в различни Християнски църкви по света.
 

Пътуванията й са започнали в Сирийски градове и села и в съседните държави(Ливан,Йордания,Кипър),след което са включили Европа(Франция,Холандия,Германия,Португалия,Испания,Италия и Белгия),също Африка(Египет),Америка(Сащ и Канада) и Австралия.

По време на пътуванията,отделянето но олио от ръцете на Мирна и от копия на иконата,са присъствали през по-голяма част от времето,главно когато е имало Вселенски молитви, в които са участвали всички християнски изповедания.

Тези пътувания са станали неразделна част от живота на Соуфание,още повече поради посланието от 26 Ноември 1987 г. в което Господ казва на Мирна:"Иди и проповядвай на целия свят,и им кажи без страх да работят за обединение."

Единадесет години по-късно,в 2001 г.,Мирна отново изпитва стигмата,преминава през екстаз и получава послание от Иисус Христос.Иконата също отделя олио.

ЗАЧАТЪК НА ФЕНОМЕНА

Ако някой съди дървото по плодовете му,семената вече са започнали да се появяват-възпитанието на поколение, принадлежащо  на Исус Христос и Дева Мария, което се моли,прощава,събира се заедно,изповядва Емануил и се обучава да живее във вяра,единство и любов, за да се изпълни единението на Християните в сърцата им и Великден да бъде общ.