Invitation by Bishop Anders Arborelius, OCD
  • Rite: Latin (or Roman)
  • Mailing Address: Katolska Biskopsambetet, Gotgatan 68
    P.O. Box 4114, S-102 62 Stockholm, Sverige
  • Telephone: (08) 462.66.00; 462.66.03
  • Fax: 702.05.55


Needed to play
audio/video clips

       Är Myrna Nazzours stigmata ett mirakel från Gud?  -  TV3 - 2004

2004 Video: Part 1 of 3 - Part 2 of 3 - Part 3 of 3

 

 

DAY DATE TIME LIVE IT
REVISED
V E N U E
ADDRESS CONTACT/
CELEBRANT(S)
Thursday June 2nd 5pm
 
ARRIVAL FROM DAMASCUS
MYRNA & FR. ELIAS ZAHLAOUI
AIRPORT COMMITTEE
Friday June 3rd 11am  
Syriak TV Interview - SUROYO
Stockholm (1)
     
Syriak TV Interview - SUROYO
   
    6pm
Prayers - St Peter's Syriak Orthodox Church
Hallonbergen Centrum
Stockholm
(1) (3)
     
Testimonial
   
     
Introduction - Fr. Munir
   
     
Question & Answer period
   
    7pm
Media interview - Newspaper SVD
Matilda Hanson - www.svd.se
Arabic / French
  (1) (8)
Saturday June 4th 5pm
Prayers - St Mary's Syrian  Orthodox Church
Organized by Chaldeans and Syriak Orthodox
Iskelstuna
Stockholm
(1) (2)
     
Introduction by Msgr L. Ghattas, Myrna's testimonial and closing words by Father Zahlaoui
   
Sunday June 5th 1pm
Catholic Mass - Orientals (Melkites, Syriak Catholics,
Chaldeans, Latins) - Treenighetens (Trinity) Church

End of the Month of Mary Celebrations
(Syrian Ambassador present - Dr. M. B. Imadi)
Jakobsberg
Stockholm
Msgr Matthias Grahm
Episcopal Vicar
Msgr. Louis Ghattas
     
Myrna's testimonial
   
    5pm
Maronite Catholic Mass - St Erik's
Latin Cathedral - Domkyrkan
Medborgarplatsen
Stockholm
Fr Charbel.
(3)
     
Fr Charbel's Homily
   
    6pm
Introduction by Msgr Louis Ghattas in Swedish
   
    6:30pm
Myrna's testimonial
   
    7pm
Myrna's testimonial summarized in Swedish by Msgr. Louis Ghattas
   
    7:20pm
Question & Answer period - Arabic / Swedish
  (9)
Monday June 6th 6pm
Prayers - St Mary's Syriak Orthodox Church
Folketspark
Norrkoping
(south of Stockholm)
(5) (6) (7)
     
Myrna's testimonial
   
     
Question & Answer period
   
     
Myrna's testimonial summarized in Swedish
   
    8pm
Media Interview - Christian Newspaper
Michael Holmstrom - www.dagen.se
   
Tuesday June 7th 9:30am
Interviews with Bishop Anders Arborelius, OCD at St Erik's Cathedral 

Conference with several priests with Myrna

Opinion on Myrna

Stockholm
 
    8pm  

Prayers - St Mary's Syriak Orthodox Church
Orebro
(south of Stockholm)
Fr. Jacob Kasselia
(1) (2)
     

Myrna's testimonial - Arabic / Aramaic
   
     
Question & Answer period - Arabic / Aramaic
   
     
Fr Elias Zahlaoui commentary - Arabic / Aramaic
   

Wednesday

June 8th Noon  
Visit to the Syrian Embassador
Dr. M. B. Imadi
Stockholm (1) (2)

 

   6pm
Interview with Syriak Orthodox Bishop Ishak Sakka
Video
Sodeltalia
Stockholm
(1)
     
   

 

  7pm  
Prayers - St Gabriel Syrian Orthodox Church
Sodeltalia
Stockholm
(1)
     
Introduction - Arabic / Aramaic
   
     
Myrna's testimonial and Question & Answer period
Arabic / Aramaic
   
       
VARIOUS VISITS & PRAYERS WITH THE SICK
   

Thursday

June 9th 7am  
RETURN FLIGHT TO DAMASCUS
AIRPORT  
   
Notes:  
(1) Father Elias Zahlaoui - Melkite Catholic
(2) Msgr Louis Ghattas - Melkite Catholic
(3) Fr. Abdul Massih Touma Khoury - Syriak Orthodox
(4) Fr. Moussa Hanna - Syriak Orthodox
(5) Fr. Mourad Matte - Syriak Orthodox
(6) Fr. Josef Dag - Syriak Orthodox
(7) Fr. Istaifan Abdullah - Syriak Orthodox
(8) Fr. Mounir Barbar - Syriak Orthodox
(9) Brother Jozef Chrzanowski - Franciscan
(10) Fr. Yusef Cicek - Syriak Orthodox
(11) Fr. Naaman Oussi - Syriak Orthodox


JESUS' prayer to Myrna on May 31st, 1984:

 

Älskade Jesus
Ge mig nådegåvan att först och främst vila i dig
före alla levande varelser
före alla dina änglar
före allt beröm
före all glädje och triumf
före all ära och hedersbetygelser
före alla himmelska härskaror
För du ensam är den högste
Du ensam är den allsmäktige och det högsta goda
Må du komma till mig och hjälpa mig,
och befria mig från mina bojor
och ge mig frihet
för utan dig är min glädje inte fullkomlig
utan dig är mitt liv öde


(Översatt från engelska)

 

Beloved Jesus,
Grant that I rest in You above all things,
above all creatures,
above all Your angels,
above all praise,
above all rejoicing and exultation,
above all glory and honour,
above all heavenly hosts,
For You alone are the Most High,
You alone are the Almighty and Good above all things.
May You come to me and relieve me,
and release me from my chains,
and grant me freedom,
because without You my joy is not complete,
without You my table is empty.

(translation from the original Arabic)Contacts:  Rene Kojhassarly - 46 8 626 9713 - Mobile 46 70 401 1231
                 Fouad Abd El Ahad  46 8 375582 - Mobile 46 73 918 5591

 

LAST UPDATE:  2019-08-08